Usługi

Sorting.

polega na sprawdzaniu zgodności części z instrukcją lub specyfikacją Klienta. Doskonałe rozwiązanie w sytuacji wadliwych lub niezgodnych dostaw od zewnętrznego kontrahenta. Usługa polega na badaniu części lub komponentów zgodnie ze specyfikacją Klienta. Pas A Pas specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów jakościowych Klientów poprzez selekcję, kontrolę oraz naprawę komponentów na każdym etapie dostaw.

Wsparcie procesu produkcyjnego.

wspólnie z Państwem ustalimy w którym etapie produkcji i na jakim stanowisku możemy wesprzeć Państwa prace produkcyjne. Uczestniczymy zarówno z przygotowaniu materiału jak i jego montażu oraz kontroli poprodukcyjnej lub kontroli w czasie produkcji.

CSL 2

Usługa polega na dodatkowej kontroli jakościowej wyrobu. CSL 2 obejmuje 100% kontrolę wyrobu poza procesem produkcyjnym wykonywaną przez pracowników dostawcy. CSL 2 to kontrola dwukrotna. W przypadku CSL 2 obowiązuje nadal CSL 1 oraz dodatkowa kontrola na osobnym stanowisku, wykonywana przez firmę sortującą.

Zabezpieczenie wyrobu gotowego.

Usługa polega na kontroli wyrobu gotowego pod względem jakościowym przy wspólnym uzgodnieniu o naszej pełnej odpowiedzialności za końcowy efekt wykonanej pracy.

Wszelkie prace organizacyjne.

wykonamy to w co Państwo nie chcą angażować swoich pracowników. Zaaranżujemy nadzór nad różnymi pracami, wspomożemy w pracach biurowych, dostarczymy pracowników do prac trudnych i wymagających zaangażowania ujmując Państwu obowiązków.

Usługi związane z dokumentacją dla pracowników zza granicy.

przygotujemy pracowników z Ukrainy, Gruzji, Białorusi i innych krajów do pracy legalizując pobyt i załatwiając wszystkie potrzebne dokumenty.